Turgay FEN1, Murat ARIKAN2, Özhan AKSU3, Ataç KARAKAŞ2, Ahmet UÇANER2

1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Keywords: Kalkaneus, Primer Kemik Tümörü, Ewing Sarkom, Kemik iliği tutulumu.

Abstract

Ewing sarkomu, sıklıkla çocukluk çağı ve adölesan dönemde ortaya çıkan ve kemiğin osteosarkomdan sonra ikinci sıklıkla görülen primer kemik tümörüdür. Bu çalışmada 25 yaşında trombositopeni nedeni ile yatırılan ve sol kalkaneusta Ewing sarkomuna bağlı fokal tutulumu saptanan ve sonrasında yaygın kemik iliği tutulumu sonucu kaybedilen bir bayan hasta incelenmiştir. Olguda kemik iliği infiltre olduğu halde akciğer tutulumu saptanmamıştır. Hasta yapılan destek tedavisine rağmen hospitalize edildikten dört gün sonra ani şuur kaybı ile kaybedildi. Olgu ilk başvurduğunda anemi ve trombositopeni saptanmış, hematolojik hastalık gibi karşımıza çıkmıştır fakat kalkaneustan yapılan biyopsi ewing sarkomu ile uyumlu bulunmuştur ve hematolojik olgu olmadığı görülmüştür.