Sang-Ho Lee, Seokmin Choi

Department of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Karbon dioksit; servikal vertebra/cerrahi;lazer/terapötik kullanım; posterior longitudinal ligaman ossifikasyonu/cerrahi; spinal füzyon/yöntem; omurilik/cerrahi.

Abstract

Amaç: Posterior longitudinal ligamanın servikal ossifikasyonu (PLLO) Asya ülkelerinde servikal miyelopatinin yaygın bir nedenidir. Bu çalışmada, CO2 lazer yardımlı mikrocerrahi ile korpektominin servikal PLLO tedavisindeki etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Servikal PLLO için CO2 lazer kullanılarak mikrocerrahi ile korpektomi yapılan 47 hastanın (36 erkek, 11 kadın; ort. yaş 54.7; dağılım 41-70) hastane kayıtları ve radyolojik görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası kontrol incelemeleri 1, 3, ve 6. aylarda, daha sonra da altı aylık aralıklarla yapıldı. Cerrahi sonrası fonksiyonel sonuçlar Nurick derecelendirme sistemiyle değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 22.7 ay (dağılım 16-44 ay) idi.
Bulgular: Tüm hastalarda ameliyattan sonra semptomatik iyileşme görüldü. Son kontrol muayenelerinde 33 hastada (%70.2) en az 1 Nurick derecesinde düzelme saptandı. Hiçbir hastada nörolojik kötüleşme gelişmedi. İki hastada beyin-omurilik sıvısı kaçağı; bir hastada geçici ses kısıklığı görüldü. İki hasta plak gevşemesi yüzünden yeniden ameliyat edildi; bunların birinde vida kırığı, birinde de greftte sürekli bir kayma vardı. Kırk iki hastada (%89.4) başarılı füzyon elde edildi. Beş hastada sonuç stabil fibröz kaynama şeklinde değerlendirildi.
Sonuç: Anterior yol ile servikal PLLO'nun temizlenmesi, servikal spondilosizin tedavisinden birçok açıdan farklılıklar gösterir. Lazer yardımlı mikrocerrahi ile, anterior yaklaşım kullanılarak servikal PLLO güvenli bir şekilde temizlenebilmektedir.