Ho-Yeon Lee1, Sang-Ho Lee1, Sang-Ki Chung1, Song-Woo Shin1, Sang-Rak Lim2, Richard Kaul3

1Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of General Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
3Department of Neurosurgery, Pompton Plains Surgical Center, New Jersey, USA

Keywords: Kemik çivisi; lomber vertebra/cerrahi/radyografi; spinal füzyon/enstrümantasyon; stereotaksik teknikler; tedavi, bilgisayar yardımlı; bilgisayarlı tmografi.

Abstract

Bilgisayar destekli navigasyon sisteminin anterior yaklaşımda kullanılması, anterior vertebranın düz topografisi nedeniyle zordur. Elli yaşındaki bir kadın hastanın, L1-2 düzeyinde kord kompresyonuna yol açmayan osteoporotik kompresyon kırığı, bilgisayar destekli görüntülemede modifikasyon yapılarak anterior torakolomber rekonstrüksiyon ile tedavi edildi. Hasta sağ lateral dekubitus pozisyonunda yatırılarak, T12, L1 ve L2 vertebraların anterior ve lateral yüzlerine ekstraplevral-retroperitoneal yolla girildi. Önce, L1 vertebranın spinöz çıkıntısına perkütan iki adet vida yollandı ve dinamik referans çerçevesi lastikle sarılan vidalara sabitlendi. Rejistrasyon yapıldıktan sonra vertebral cisim vidaları yollandı. Anterior dekompresyon tamamlandıktan sonra, dinamik referans çerçevesi ve spinöz çıkıntıya yollanan vidalar çıkarılarak redüksiyon manevrasına devam edildi. Ameliyat 240 dakika sürdü. Ameliyat sonrası radyolojik incelemelerde, spinal kanalda yeterli dekompresyon sağlandığı ve anatomik olarak uygun bir rekonstrüksiyon gerçekleştirildiği görüldü. Hastanın ameliyattan önce 50 derece olan kifoz açısı ameliyattan sonnra 20 dereceye düştü. Bilgisayar destekli navigasyon sistemiyle ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi.