Won Joong Kim1, Soo-Taek Lim1, Sang-Ho Lee2

1Departments of Orthopedics Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Diskitis/kompliksyon; Escherichia coli/ komplikasyon; lomber vertebra/patoloji/cerrahi; psoas apsesi/etyoloji/mikrobiyoloji/cerrahi; spinal füzyon/yan etki.

Abstract

Perkütan endoskopik lomber diskektomi (PELD), çok düşük komplikasyon oranı olan güvenli bir prosedür olarak bilinmektedir. Yirmi dokuz yaşında bir kadın hastada PELD sonrasında pyojenik psoas apsesi saptandı. Erken drenaja rağmen enfeksiyon omurgaya yayılarak spondilodiskite neden oldu. Uzun süreli antibiyotik tedavisi etkili olmadı; sonuçta, hastaya iliyak kemik grefti ile anterior füzyon uygulandı. Bir yılın sonunda füzyonun solid olduğu ve apse ve enfeksiyonun kaybolduğu görüldü. Bildiğimiz kadarıyla olgumuz, PELD sonrasında nadir bir komplikasyon olarak gelişen psoas apsesinin bildirildiği ilk olgudur.