Young-Lae Moon, Dong-Hui Kim, Sang-Ho Ha

Department of Orthopedics Surgery, Chosun University, Gwangju, Korea

Keywords: Atletik yaralanma/cerrahi; dirsek eklemi/ yaralanma/cerrahi; eklem serbest cismi/cerrahi; osteokondritis dissekans/cerrahi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, ergen kişilerin dirseklerinde gelişen osteokondritis dissekansın artroskopik tedavisinin sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Osteokondritis dissekanslı yedi hastada (yaş dağılımı 13-20), K-teli ile multipl drilleme işleminden sonra serbest cisimciklerin çıkarılmasını içeren artroskopik tedavi uygulandı. Dört hasta profesyonel sporcu idi; üç hasta ise beysbol oyunu meraklısıydı. Tüm hastalarda egzersizle birlikte ağrı, beş hastada kilitlenme, iki hastada eklem efüzyonu, bir hastada ise çatırdama sesi vardı. Ortalama eklem hareket açıklığı 121° (dağılım 105°-145°), ortalama fleksiyon kontraktürü 8° idi. Radyografik incelemelerde humerus kapitellumunda değişiklikler ve eklem içinde serbest cisimcikler görüldü. Sonuçlar Broberg ve Morrey'in skorlama sistemiyle değerlendirildi. Dirsek medial instabilitesi sağlam tarafla karşılaştırılarak Conway ve ark.nın yöntemine göre değerlendirildi. Hastalar ortalama 19.7 ay (dağılım 16-28 ay) izlendi.
Bulgular: Broberg ve Morrey'in skorlama sistemine göre iki hastada (%28.6) mükemmel, beş hastada (%71.4) iyi sonuç alındı. Tüm hastalar normal hareket açıklığına kavuştu ve tümü ortalama 7.3 günde (dağılım 5-11 gün) normal yaşamlarına döndü. İyi sonuç alınan dört profesyonel sporcunun hiçbiri mesleklerine geri dönemedi. Normal tarafla karşılaştırıldığında, valgus instabilite testinde iki hastada 3 mm, bir hastada 1 mm fark bulundu; ancak bu durum yaşamlarını etkileyecek düzeyde değildi.
Sonuç: Artroskopik cerrahi, dirsekteki serbest cisimlerin ve beraberindeki sorunların tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntemdir.