Ayhan Kılıç1, Etel Kayıran1, Murat Gül1, Bülent Emrah Sayın1, Sibel Özkan Gürdal2

1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Bakteriyel enfeksiyon/komplikasyon; debridman; fassiitis, nekrotizan/etyoloji/tedavi; femur kırığı.

Abstract

Nekrotizan fassiitis, nadir görülen ve öncelikli olarak fasya ve ciltaltı dokularda hızlı ilerleyen enfeksiyöz bir süreçtir. On üç yaşında serebral palsili erkek çocukta düşme sonrasında gelişen kapalı femur diyafiz kırığı için ameliyat planlandı. Ancak, hastanın yatışının yedinci gününde uyluk önünde ve yan kısımında çok sayıda bül ve koyu renkli adacıklar halinde cilt lezyonları; ateş, uylukta hassasiyet, ödem, solunum bozukluğu ve akut batın tablosu gelişti. Nekrotizan fassiitis düşünülen hastaya batın eksplorasyonu yapıldı; ancak, serözite ve bağırsaklarda distansiyon dışında bulguya rastlanmadı. Uyluktaki lezyon bölgesinden insizyon uygulandı. Tüm kuadriseps fasyasında yaygın nekroz ve yer yer kas nekrozları gözlendi. Geniş bir alanda radikal fasyektomi, debridman ve irigasyon uygulandı. Ameliyat sırası nda alınan materyalden Staphylococcus aureus üredi. Hastanın genel durumunun stabil hale gelmesinden sonra kırık eksternal fiksatörle tespit edildi. Dört ay sonra çivi dibi enfeksiyonu ve çivilerde gevşeme saptandı. Fiksatör çıkartılarak iki adet titanyum esnek çivisi ile intramedüller fiksasyondan sonra kırık kaynaması sağlandı.