O. Şahap Atik, Burak Y. Öztürk

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Keywords: Artroplasti, replasman/yöntem; minimal invaziv cerrahi; tedavi sonucu.

Abstract

Son yıllarda, kalça ve diz eklemlerinde minimal invaziv artroplasti uygulamalarına ilgi artmıştır. Küçük kesi veya kesilerin kullanılması, hastaların daha az ağrı duyması, daha kısa zamanda iyileşme ve hastanede daha kı- sa süre kalma bu yöntemin çekici yanları gibi görünmektedir. Standart kesi veya yaklaşımla yapılan artroplastilerden sonra bile erken veya geç dönemde komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Minimal invaziv artroplastinin bu sorunlara kısa vadede çözüm getirmediğini, kalçada ve dizde bu sorunların arttığını gösteren yayınlar vardır. Etkili ve güvenli olduğuna ilişkin bilimsel verilerle desteklenene kadar bu yöntem pazarlama aracı olarak kullanılmamalıdır.