Bilgehan Çatal

Department of Orthopedics and Traumatology, Medipol University Medical School, İstanbul, Turkey

Keywords: Brusellozis, bursit, subakromiyal, subdeltoid.

Abstract

Brusellozis dünya çapında görülen bir zoonozdur ve halen dünyanın belirli bölgelerinde endemiktir. Brusellozis pek çok organ ve dokuyu tutan sistemik bir enfeksiyondur. Bruselloziste kas iskelet sistemi tutulumu sık olsa da bursal tutulum nadir görülmektedir. Bu yazıda, pozitif serolojisi ve aspirat kültürü olan bir subakromiyal ve subdeltoid brusella bursiti olgusu sunuldu. Hasta herhangi bir nüks belirtisi olmaksızın rifampisin ve doksisiklin tedavisi ile tamamen iyileşti. Brusella bursitinin tanısında yüksek klinik şüphe gereklidir.