Güvenir Okcu, Hüseyin S. Yercan

Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Celal Bayar University, Manisa

Keywords: Trafik kazası; asetabulum/yaralanma; femur kırığı; kırık tespiti/yöntem; multipl travma; tibia kırığı.

Abstract

Aynı tarafta eşzamanlı oluşan asetabulum, femur ve tibia kırığı nadirdir. Bu tip şiddetli yaralanmalar, çoklu yaralanmalarla birlikte genelde yüksek enerjili travma ile oluşmaktadır. Bu yazıda, 17 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün bir araca çarpması sonucu oluşan aynı taraflı asetabulum, femur ve tibia kırığının tedavisi ve sonucu sunuldu. Hasta yaralanmadan dokuz saat sonra ameliyata alındı. Cerrahi eksplorasyon sırasında popliteal arterin doğrudan bası sonucu tıkalı olduğu görüldü. Tibia kırığı açık redüksiyon ve plak fiksasyonu, femur kırığı ise intramedüller çivileme ile tedavi edildi. Popliteal arter tıkanıklığı redüksiyon sonrasında kendiliğinden düzeldi. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hasta yedinci günde taburcu edildi. Yaralanmadan beş ay sonra hasta okuluna ve günlük normal aktivitelerine döndü, yürüyüşünde herhangi bir sorun yoktu. İki yıllık bir takip süresi içinde tüm kırıklarda kaynama sağlandı. Yürürken veya koşarken hastanın ağrısı yoktu.