Mehmet Erdem, Cengiz Şen, Taner Güneş, Bora Bostan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat

Keywords: Biyomekanik; diz eklemi/anatomi ve histoloji; bacak/anatomi ve histoloji/radyografi; referans değeri.

Abstract

Amaç: Tokat ili ve çevresinde yaşayan kişilerde alt ekstremitenin frontal plandaki normal dizilim ve yönelimi incelendi. Olgular ve yöntemler: Çalışmaya gönüllü olarak katılan sağlıklı 26 erkek ve 25 kadının ayakta yük vererek ortoröntgenogramları çekildi ve alt ekstremitenin aksiyel dizilimi değerlendirildi. Erkeklerin ortalama yaşı 34 (dağılım 19-59), kadınlarınki ise 41 (dağılım 19-63) idi. Ölçüm sonuçları benzer çalışmalarla kıyaslandı.
Bulgular: Ölçümler, femur ve tibia mekanik eksenleri arasındaki açının ortalama 1.2° varusta olduğunu ve alt ekstremite mekanik ekseninin diz merkezinin ortalama 4.8 mm iç tarafından geçtiğini gösterdi. Proksimalde femur boyun açısı ortalama 127.6° ölçülürken, femur mekanik ekseni ile anatomik ekseni arasındaki açının ortalama 7.4° valgusta olduğu; femur anatomik ekseninin distalde interkondiler çentiğin orta noktasından geçmeyip, ortalama 9 mm iç tarafında sonlandığı görüldü. Distal femurun mekanik eksenle oluşturduğu yönelim açısı ortalama 88.2° ve yaklaşık 2° valgusta, proksimal tibia yönelim açısı ortalama 87.8° ve yaklaşık 2° varusta idi. Distal tibia yönelim açısı ortalama 88.2° ve yaklaşık 2° valgusta ölçüldü.
Sonuç: Bulgularımız, literatürdeki benzer çalışmaların bulguları ile uyumludur. Bu bulgular ülkemizin belirli bir yöresindeki insanlara ait olduğundan, Türk toplumunun ortalama dizilim ve yönelim değerlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için çokmerkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.