István Kádas1, János Szita1, György Zadravecz1, László Hangody2, József Dóczi1

1National Institute of Traumatology and Emergency, Budapest, Hungary
2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

Keywords: Kemik çivisi; kalkaneus/yaralanma; kırık tespiti, internal/yöntem; manipülasyon, ortopedik/yöntem.

Abstract

Eklem ezilmelerine yol açan kalkaneus kırıkları cerrahi tedavi gerektirir. Bu kırıklar, kapalı repozisyon ve dikişleme veya açık repozisyon ve H plakla osteosentez ile tedavi edilebilir. Ayrıca, minimal invaziv teknik de kullanılabilir. Bu teknikte kırık redüksiyonu, kapalı olarak, bir distraksiyon aletiyle yapılmakta ve üç adet destekleyici vida ile tespit edilmektedir. Bu yöntem, ülkemizde Zadravecz’in girişimleriyle yaygınlaşmış ve kuruluşumuzda kalkaneus kırıklarının stabilizasyonunda en yaygın kullanılan yöntem haline gelmiştir. Zadravecz’in tekniğini daha da ilerletmek amacıyla, biz de başsız bir distraksiyon vidası geliştirdik. Vidanın her iki ucunda, aynı yöne dönen yivler bulunmaktadır. Vidanın baş kısmındaki yivlerin hem çap hem de aralığı diğer uca göre daha fazla olduğundan, bu durum itici etkiyi artırmaktadır. Repozisyon aletinde de birtakım değişikliklere gidildi ve yeni geliştirilen distraksiyon-repozisyon aletiyle istenen ligamentotaksis etki sağlanmış oldu. Bu alette, yarım daire şeklinde ve üzerine üç adet K-teli yerleştirilebilen iki adet repozisyon yayı bulunmaktadır. Hassas repozisyon için, ligamentotaksis etki repozisyon aleti tarafından, içteki sinerjitik etki ise distraksiyon vidası tarafından sağlanmaktadır. Burada tanımlanan teknik, kalkaneus kırıklı 56 hastanın (ort. yaş 46; dağılım 28-67)tedavisinde kullanıldı. Hastalar ortalama 18.3 ay (dağılım 10-36 ay) süreyle izlendi. Değerlendirme, AOFAS’nin (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) ayak bileği ve arka ayak skoru ile yapıldı. Ortalama AOFAS skoru 76.5 (dağılım 54-98), ağrı skoru 22 (dağılım 22-32) bulundu. Bu alandaki araştırmacılar, bu yeni tekniğin ortopedi cerrahları arasında ilgi uyandıracağını düşünmektedirler.