Zsolt Jórász1, László Hangody2, Gyula Nagy1, Gábor Vásárhelyi2

1Department of Pediatric Surgery, Bethesda Children’s Hospital, Budapest, Hungary
2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

Keywords: Artroskopi; çıkık/cerrahi; patella/yaralanma/cerrahi.

Abstract

Amaç: Patella çıkığı, iskelet gelişimini tamamlamamış kişilerde yaygın bir sorundur. Bu çıkıkların konservatif tedavisinin sonuçları tatmin edici değildir. Bu çalışmada akut veya tekrarlayan patella çıkığı nedeniyle artroskopik minimal invaziv cerrahiyle tedavi edilen hastalar değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Patella çıkığı tanısı konan 12 hasta artroskopik medial retinakulum onarımı ile tedavi edildi. Yedi hastada (ort. yaş 14; dağılım 13-17) akut, beş hastada (ort. yaş 22; dağılım 17-32) tekrarlayan çıkık vardı. Bazı olgularda, artroskopik medial retinakulum dikişine lateral gevşetme de eklendi. Hastalar tedavi sonrasında fizik muayene, Lysholm-Gillquist diz skoru ve Bandi global diz değerlendirme skoru ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 9.8 ay (dağılım 2-28 ay) idi. İki hasta son değerlendirmeye alınmadı. Bunlardan biri takiplerde izlenememiş, diğerinde ise cerrahi tedavi uygulanmıştı.
Bulgular: Tedavi sonrasında Lysholm-Gillquist diz skoru ortalaması 97.6±1.5 (dağılım 85-100) bulundu. Dokuz hastada mükemmel, bir hastada iyi sonuç alındı. Bandi diz global değerlendirme skoru tüm hastalarda iyi idi. Takip dönemi içinde hiçbir hastada tekrarlayan luksasyon gelişmedi. Hastaların hiçbir şikayetleri kalmamıştı, ağrı ve şişlik yakınması yoktu ve hepsi tedaviden memnundu. Hareket açıklığı tüm dizlerde normal bulundu. Hastaların çoğu yaralanma öncesi spor etkinliklerine dönerken, bazı hastaların, hiçbir fiziksel yakınması olmamasına karşın, spor etkinliklerinden uzak durdukları görüldü.
Sonuç: Artroskopik medial retinakulum onarımı, akut ve tekrarlayan patella çıkıklarında ve kronik luksasyonlarda güvenli ve etkili bir tedavidir. Gereken olgularda tedaviye lateral gevşetme de eklenebilir.