Nefise Öztoprak1, Güven Çelebi1, Ahmet Bayar2, Füsun Beğendik-Cömert3

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Keywords: Bakteri enfeksiyonu; osteomiyelit/etyoloji/tedavi; Pseudomonas putida; yumuşak doku enfeksiyonu; tibia kırığı/komplikasyon.

Abstract

Pseudomonas putida, toprakta yaşayan, metabolik özellikleri değişken olan, Gram-negatif nonfermentatif bir basildir. Bu yazıda trafik kazası sonrasında P. putida’nın etken olduğu tibial osteomiyelit gelişen 18 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastada sağ fibula ve tibiada açık parçalı kırık vardı ve kırık alanı toz, toprak gibi maddelerle kontamine olmuştu. Tedavide, açık kırık alanına cerrahi debridman uygulandı, irigasyonla yara alanındaki yabancı maddeler temizlendi. Sağ tibiaya kırık redüksiyonu yapıldı ve eksternal fiksatör uygulandı. Ampirik antibiyotik tedavisine rağmen ameliyat sonrası beşinci günde hastanın çivi dibinden akıntısı vardı. Tekrarlanan debridman ve irigasyon sırasında yumuşak dokudan ve kemikten alınan kültür örneklerinde P. putida üredi. Hasta dört hafta süreyle uygulanan parenteral antibiyotik tedavisi sonrasında sekel kalmaksızın iyileşti. Literatürde bu mikroorganizmanın etken olduğu osteomiyelit bildirimine rastlanmamıştır.