Ahmet Bayar1, Selçuk Keser2, Ahmet Ege2

02Department of Orthopedics and Traumatology, Zonguldak Karaelmas University
Zonguldak, Turkey
1Department of Orthopedics and Traumatology, Zonguldak Karaelmas University Zonguldak, Turkey

Keywords: Patellar tendon kesisi, Cerrahi tedavi

Abstract

Patellar tendon kopmaları cerrahi olarak tedavi edilir. Akut veya geç olguların erken hareketi için genellikle bir patellotibial transfiksiyon yöntemi kullanılır. Geç olgularda otogreftler ile güçlendirme uygulanır. Burada, geç kalmış bir patellar tendon tam kesisi olgusu sunulmaktadır. Patella proksimale migre olmamakla birlikte, yapılacak tamirin kuvveti kuadriseps mekanizması tarafından oluşturulan güçlere dayanabilecek düzeyde olmalıdır. Bu olguda aynı zamanda, hemen mobilizasyona izin verirken internal fiksasyonun olası komplikasyonlarından kaçınılabilecek bir yöntem tanımlanmıştır. Patellotibiyal serklaj için ilyotibiyal band şeridi seçilmiştir. Hemen başlayan fizyoterapi ile hasta 8. haftada tam diz hareketini geri kazanmıştır. Bu yöntemözellikle akut kopmaların onarımında uygun bir seçenek olarak görünmektedir.