Taner Güneş1, Cengiz Şen1, Bora Bostan1, Mehmet Erdem1, Ahmet Kalaycıoğlu2

1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat, Türkiye
2Anatomi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Trabzon, Türkiye

Keywords: Diz, Osteoartrit, Medial kollateral ligament, Osteotomi.

Abstract

Amaç: Medial laksite medial kompartman gonartrozunun önemli bir unsurdur ve osteoartritin ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle yüksek tibial osteotomi sırasında mekanik dizilimin düzeltilmesinin yanında medial laksitenin giderilmesi de önemlidir. Bu çalışmada, açık fokal-kubbe tipi yüksek osteotomi tekniğinin medial laksite üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 2 kadavranın (74 yaşında erkek ve 52 yaşında bayan) 4 dizi kullanılmıştır. Dizlerde medial laksite yaratmak için, erkek kadavranın 2 dizinde total medial menisektomi yapılırken, bayan kadavranın 2 dizinde menisektomiye ek olarak medial femoral kondil distalinden ve medial tibia platosundan 5’er mm’lik rezeksiyonlar yapıldı. Sonrasında, tuberositasın altından, yüzeyel medial kollateral ligamentin insersiyosunun proksimaline uzanan açık fokal-kubbe osteotomisi gerçekleştirildi. Sirküler eksternal fiksatörün motor ünitesi yardımı ile osteotomi hattına 15° valgus açılanması uygulandı. Osteotomi öncesi ve sonrası diz eklemine varus ve valgus zorlamaları yapılarak medial eklem aralığında oluşan açılma değerleri ölçüldü.
Bulgular: Osteotomi sonrasında medial eklem aralığında oluşan açılmada osteotomi öncesine göre ortalama %70 azalma saptandı. Çıkarım: Açık fokal-kubbe osteotomisi, yüzeyel medial kollateral ligamenti gererek medial laksiteyi etkili bir şekilde azaltmaktadır.