Bora Bostan, Taner Güneş, Mehmet Erdem, Murat Aşcı, Cengiz Şen, Hasan Erdogan

Gaziosmanpasa University, Medical School, Department of Orthopaedics and Traumatology
Tokat, Turkey

Keywords: Halluks valgus, Metatarsal osteotomi, Distal yumuşak doku.

Abstract

Amaçlar: Orta dereceli halluks valgus deformitelerinde modifiye Lindgren-Turan yönteminde (MLT) proksimal kresentik osteotomi ile birlikte distal yumuşak doku girişiminin (PKODP) sonuçlarını karşılaştırtırdık.
Hastalar ve yöntemler: Orta dereceli halluks valgus deformitesi olan 18 hastanın (3 erkek, 15 bayan) 23 ayağı 2003 ve 2006 yılları arasında tedavi edildi. 10 hastanın 14 ayağı MLT ve 8 hastanın 9 ayağı PKODP ile tedavi edildi. Radyolojik değerlendirmede halluks valgus açısı (HVA), intermetatarsal açı (İMA), distal metatarsal eklem açısı (DMEA), medial sesamoid pozisyonu, metatarsofalangial artroz, 1. metatars kısalığı ve metatarsofalangial subluksasyon ölçüldü. Klinik değerlendirmede AOFAS skoru kullanıldı. MLT grubunda ortalama takip süresi 27.3 ay (dağılım 9-43 ay) ve PKO-DP grubunda 25.2 ay (dağılım 6-40 ay) idi.
Sonuçlar: Modifiye Lindgren Turan grubunda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama AOFAS skorları sırasıyla 41.5 ve 87.8 idi. PKODP grubunda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama AOFAS skorları sırasıyla 51.9 ve 91.1 idi. Çıkarımlar: Sonuç olarak orta dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde modifiye Lindgren-Turan ameliyatı ile proksimal kresentik osteotomi ve distal yumuşak doku girişiminin işlevsel ve klinik sonuçları benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı modifiye Lindgren-Turan ameliyatı tek insizyonla yapılan daha kolay cerrahi olduğu için tercih sebebi olabilir.