Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İzmir, Türkiye

Keywords: Proksimal humerus kırığı, yaşlı hastalar, hemiartroplasti

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, 4 parçalı proksimal humerus kırığı nedeni ile omuz hemiartroplastisi uygulanan yaşlı olgularımızın işlevsel sonuçları değerlendirilmiştir. Hastalar ve yöntemler 1991–2005 yılları arasında 4 parçalı humerus üst uç kırığı nedeni ile omuz hemiartroplastisi uygulanan 60 yaş üstündeki 28 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş ortalaması 67,7 (61-82) yıldı. Olguların 9’u erkek, 19’u kadındı. Yaralanma nedeni; 11 (%39,3) trafik kazası ve 17 (%60,7) düşme idi.
Bulgular: Ortalama izlem süresi 54,5 (26-153) ay oldu. Rehabilitasyona ilk hafta sonunda başlandı. Çalışmaya alınan olguların tümü Neer skorlama sistemine göre değerlendirildi. Ortalama skor 77,1 (32-92) oldu. Olguların %14,3’ünde mükemmel, %46,4’ünde yeterli, %28,6’sında yetersiz ve %10,7’sinde başarısız sonuç elde edildi. Çıkarımlar: Yaşlı hastalardaki 4 parçalı humerus üst uç kırıklarının tedavisinde osteoporoz, yüksek osteonekroz riski ve iyi iç tespit sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle tercih edilen primer omuz hemiartroplastisi, mükemmel sonuçların alınmasının çok zor olmasına rağmen iyi bir tedavi seçeneğidir.