Demet Karadağ1, Alper Kaya2, Funda Uçar1

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,Ankara, Türkiye

Keywords: Ön çapraz bağ, medial tibial plato açısı; manyetik rezonans görüntüleme; yırtık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtıklarında ÖÇB-medial tibial plato açısının tanısal değeri araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ekim 2007 - Mayıs 2008 tarihleri arasında kliniğimizde ÖÇB yırtığı tanısı konulan ve ameliyat edilen 10 erkek hasta (ort. yaş 34.6±11.3 yıl; dağılım 21-51 yıl) geriye yönelik olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi, hastalara öncelikle 1.5 Tesla cihazı ile manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ardından tanı ve tedavi amaçlı artroskopi yapıldı. Kontrol grubundaki 10 erkek birey (ort. yaş 40.2±13.0 yıl; dağılım 21-56 yıl) rutin diz MRG incelemesi ve artroskopisi yapılan, ancak ÖÇB’si sağlam olan diğer hastalar arasından seçildi. Hastaların ve kontrollerin MRG’leri iki radyolog tarafından değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda her bir bireyin ÖÇB-medial tibial plato açıları ölçüldü.
Bulgular: Ön çapraz bağ yırtığı olan hastalarda ortalama ÖÇB-medial tibial plato açısı değerleri (59.5±1.3°), kontrol grubunun ortalama değerlerine göre (68.1±3.5°) önemli ölçüde düşüktü.
Sonuç: Ön çapraz bağ-medial tibial plato açısı değerleri hem tam, hem de kısmi ÖÇB yırtıklarında normal değerlerin altına düşer ve özellikle klinik açıdan şüpheli olgularda tanıya yardımcı olur.