Ahmet Cemil Turhan1, Bora Uzun2, Meriç Ünal1, Bahadır Uyulgan3, Bayram Ünver4, İzge Günal1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye

Keywords: Biyomekanik; Kienböck hastalığı; radial kısaltma osteotomisi; radioulnokarpal yük dağılımı.

Abstract

Amaç: Radyal kısaltma osteotomisinin, radiolunat eklem yük dağılımı üzerindeki etkileri araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Bu biyomekanik çalışmada, sert köpükten imal edilmiş sol el bileği modelleri kullanıldı (Sawbones®, Malmö, Sweden). Radioulnokarpal eklem yük dağılımları, sağlam el bileği modellerinde ve 2 mm ve 4 mm radyal kısaltma osteotomisi modellerinde, 14 kgf ve 25 kgf yüklenmeler altında el bileği nötral pozisyonunda iken, araştırıldı.
Bulgular: Sağlam el bileği modellerinde, 14 kgf ve 25 kgf yüklenme altında oluşan ortalama basınç dağılımları karşılaştırıldığında, ulnokarpal eklemdeki artış ve radiolunat eklemdeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla, p=0.012, p=0.036). 14 kgf ve 25 kgf yüklenme sonrası oluşan ilgili ortalama basınç dağılımları karşılaştırıldığında, sağlam el bileği ve osteotomi grubu arasında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak, radyal kısaltma osteotomisi, el bileği nötral pozisyonunda, radiolunat ekleme binen yükleri azaltmada etkili değildir