Yavuz Akalın1, Abdurrahman Özçelik2, Nusret Köse3, Sinan Seber3

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye;
2Eskişehir Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye;
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye;

Keywords: Bilgisayarlı tomografi; diz osteoartriti; rotasyon; versiyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada diz osteoartriti ile alt ekstremite rotasyonel dizilimi arasındaki ilişki ileriye dönük olarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Diz ağrısı olan 85 hastanın (69 kadın, 16 erkek; ort. yaş 60.1 yıl; dağılım 43-81 yıl) bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve geleneksel radyografileri asetabuler anteversiyon, femoral torsiyon, diz rotasyonu, tibial torsiyon femorotibial dizilim ölçümü için değerlendirildi. Hastalarda diz osteoartritini değerlendirmek için modifiye edilmiş Kellgren-Lawrence sınıflaması kullanıldı.
Bulgular: Altmış sekiz dizde osteoartrit mevcut değildi. Otuz bir dizde derece I, 37 dizde derece II ve 34 dizde derece III osteoartrit bulunmaktaydı. Hastaların BT incelemelerinde ortalama asetabuler anteversiyon açı değerleri her iki ekstremitede 18.5 derece idi. Ortalama femoral torsiyon sağ ekstremitede 8.3 derece, sol ekstremitede ise 10.2 derece idi. Ortalama diz torsiyonu sağ ekstremitede 2.2 derece, sol ekstremitede ise 1.3 derece idi. Ortalama tibial torsiyon sağ ekstremitede 30.9 derece, sol ekstremitede 31.3 derece idi. Direkt grafilerde anatomik açı sağ ekstremitede 0 derece, sol ekstremitede ise –0.6 derece bulundu. Diz osteoartriti ile alt ekstremitenin rotasyonel dizilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Sıklıkla idiyopatik olduğu düşünülen dizin primer osteoartriti mekanik yüklenmelere ikincil olarak gelişebilir. Diz eklemindeki valgus ve varus deformiteleri çok araştırılmış olmakla beraber rotasyonel deformitelerin etkileri yeteri kadar araştırılmamıştır. Çalışmamızda diz osteoartriti ile alt ekstremitenin rotasyonel dizilimi arasında herhangi bir ilişki gösterilemedi.