Murat Oto, Ahmed Thabet, Freeman Miller, Laurens Holmes

Department of Orthopedics, Nemours AI DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA

Keywords: Serebral palsi; çarpık ayak; ekin deformitesi; yürüme analizi; radyografi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada cerrahi tedavi görmüş doğuştan çarpık ayaklı (DÇA) hastalarda, selektif pedobarografik ve radyografik ölçümlerin korelasyonu değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Cerrahi tedavi görmüş 50 DÇA’lı hasta [70 ayak; 34 kız (%68) ve 16 erkek (%32); ort. yaş 11.2 ay; dağılım 3-30.6 ay] ortalama 8.7 yıllık (dağılım 4.3-15 yıl) bir takiple değerlendirildi. Hastaların radyografik ve pedobarografik ölçümleri eşzamanlı yapıldı. Sağ ve sol ayak ayrı ayrı değerlendirildi. Selektif pedobarografiler ile ve ayakta basarak çekilen ayak radyografileri arsındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ve Spearman rank korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi tedavi görmüş DÇA’lı hastalarda selektif pedobarografik ve radyografik ölçümler arasında orta düzeyde korelasyon görüldü. En güçlü pozitif korelasyonlar sağ ayaktaki topuk kalkışı ile sağ anteroposteriyor kalkaneo-5. metatarsal açı (r=0.54, p=0.001) ve sağ anteroposteriyor talo-1. metatarsal açı arasında bulundu (r=0.48, p=0.003). Lateral tibiokalkaneal açı ve sol topuk kalkışı parametreleri arasında da benzer bir güçlü pozitif korelasyon gözlendi (r=0.42, p=0.01).
Sonuç: Cerrahi tedavi uygulanmış DÇA’ya ilişkin selektif pedobarografik ve radyografik ölçümler arasında orta düzeyli korelasyonlar vardı. Ancak, ayağın yer ile temas kuvvetinin direkt ölçümünü yansıtmasından dolayı pedobarografik ölçümler radyografik ölçümlere oranla fonksiyonel çıkarımlar açısından daha direkt bilgi vermektedir.