Murat Oto1, Güney Yılmaz2, J. Richard Bowen3, Mihir Thacker3, Richard Kruse3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Silvan State Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Nemours AI. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA

Keywords: Adolesan; Blount; hemiepifizyodez; sekiz-plağı; obezite.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada adolesan Blount hastalığı olan obez çocuklarda büyümenin düzenlenmesini sağlamak için yapılan hemiepifizyodez ameliyatlarında sekiz-plağı (Orthofix) kullanımının sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: ‘Sekiz-plağı (Orthofix)’ ile lateral proksimal tibial hemiepifizyodez yapılan beş ardışık hastanın altı ekstremitesi değerlendirildi. Hastaların tümünde vücut kütle indeksi (VKİ) >30 ve deformite şiddeti Mielke ve Stevens’ın tanımına göre Zon III idi. Mekanik medial proksimal açı (MPTA) ve mekanik aks kayması (MAD) ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve son kontrolde ölçüldü. Ameliyatın sonucu, plak çıkarma aşamasındaki veya iskelet matüritesindeki tibia varanın düzelme derecesi ölçülerek değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi esnasında hastaların yaş ve VKİ değerleri ortalaması sırasıyla, 13 yıl (dağılım 12-14 yıl) ve 33.5 kg/m2 (dağılım 31-36) idi. Hastalar ortalama 22 ay (dağılım 13-31) takip edildi. Ameliyat öncesi ve son kontroldeki MPTA değerlerinin ortalaması sırasıyla 81 ve 80 derece olarak bulundu. Ameliyat edilen iki ekstremitede tibia vara açısının arttığı (ortalama 6.5 derece), iki ekstremitede deformitede hiç düzelme olmadığı ve kalan iki ekstremitede minimal düzelme olduğu (ortalama 3 derece) gözlendi. Tibia vara deformitesini düzeltmek amaçlı yapılan bu cerrahi işlem tüm ekstremitelerde başarısız oldu ve tüm hastalara osteotomi yapılması planlandı.
Sonuç: Obez adolesan Blount hastalarının tedavisinde bir gergi bandı plağı olan sekiz plağı (orthofix) ile hemiepifizyodez yapılmasını önermiyoruz.