Servet Kerimoğlu1, Atilla Çıtlak2, Celal Baki1, Hafız Aydın1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

Keywords: Perthes hastalığı; splintler; treatment outcome.

Abstract

Amaç: Cihaz kullanılarak konservatif tedavi edilen Perthes hastalarının uzun dönem radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Modifiye Thomas splinti kullanılarak tedavi edilen iskelet maturasyonunu tamamlamış 27 hastanın (21 erkek, 6 kız; ort. yaş 25.2±3.4 yıl; dağılım 20-32 yıl) 33 kalçası bu çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar Stulberg sınıflamasına göre değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı hastalığın başlangıcında 6.3±2.2 (dağılım 3-12) yıl, ortalama takip süresi ise 18.6±3.2 (dağılım 7.2-24.1) yıl idi. Hastalığın başlangıcına göre; altı yaş altındaki hastalar için %77.7, 6-9 yaş arasındaki hastalar için %84.2 ve dokuz yaş ve üzerindeki hastalar için %40 iyi sonuç elde edildi. Bununla birlikte, Herring grup A kalçaların %100’ü, grup B kalçaların %79.2’si ve grup C kalçaların ise %50’si Stulberg sınıf I veya II sonuçla iyileşti.
Sonuç: Hastalığın başlangıç yaşı 6-9 yaş arasında ve Herring grup B tutulumu olan hastalarda modifiye Thomas splintiyle yapılan konservatif tedavi sonrası memnuniyet verici sonuçlar elde edildi. İyi sonuçların bu hastaların iyi prognoza sahip olmasından mı, yoksa cihaz kullanımının tedavi üzerindeki olumlu etkisinden mi kaynaklandığını söylemek oldukça zordur.