Hafız Aydın, Ahmet Uğur Turhan, Metin Karataş, Atılgan Onay, Kadriye Yıldız

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Keywords: Ön çapraz bağ; çimento; kondroblastom; diz

Abstract

Kondroblastom nadir görülen kıkırdak kökenli bir tümördür. Sıklıkla uzun kemiklerin epifizinde yerleşir. Bu yazıda tümörün sağ femur distalin lateral kondiline yerleşmiş ve ön çapraz bağ yapışma yerini tahrip etmiş 18 yaşındaki bir erkek olgu sunuldu. Tümör kürete edildi ve boşluk çimento ile dolduruldu. Uygulanan tedavide ön çapraz bağ rezeksiyonu zorunlu idi. Olgunun ameliyat sonrası dönemde herhangi bir yakınması yoktu.