Burcin Keçeci1, Levent Küçük1, Elcil Kaya Biçer2, Hakan Posacıoğlu3

1Departments of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Van İpekyolu State Hospital, Van, Turkey
3Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey

Keywords: Anjiyografi; arteriyovenöz fistül; artroskopi; popliteal arter

Abstract

Vasküler yaralanmalar, artroskopik ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonunun nadir görülen komplikasyonlarıdır. Bu makalede, ÖÇB rekonstrüksiyonundan 18 ay sonra tanılanan popliteal arteriyovenöz fistül oluşumu olan 50 yaşındaki kadın olgu sunuldu. Tanı anjiyografi ile kondu. Hasta fistül iletişiminin kesilmesi ve arter ve venin sırasıyla safen ven ve sentetik greftler ile tamir edilmesi ile cerrahi olarak tedavi edildi. Bu olgu, artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonunu takiben arteriyovenöz fistül gelişen ilk olgu olma özelliğini taşımaktadır.