Faik Altıntaş1, Çağatay Uluçay1, Ender Uğutmen2, Melih Güven2, Koray Ünay2

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Artroplasti; artroplasti/replasman/diz; artroplasti/ replasman/kalça; fondaparinuks; kalça kırığı; ortopedik cerrahi; ortopedik; venöz tromboz.

Abstract

Amaç: Majör ortopedik cerrahi sonrasında uzun süreli fondaparinuks sodyum kullanımının majör kanmaya yol açıp açmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Majör ortopedik ameliyat planlanan 18 yaşından büyük 43 hasta (30 kadın, 13 erkek; ort. yaş 66 yıl; dağılım 34-94 yıl) çalışmaya alındı. Total kalça protezi, total diz protezi ve proksimal femur uç kırığı ameliyatları majör ortopedik ameliyatlar olarak belirlendi. Profilaksi için günde bir kez 2.5 mg fondaparinuks sodyum, subkütan olarak uygulandı. Cerrahi kesi kapatıldıktan 6-8 saat sonra ilk doz profilaksi başlandı. Profilaksi süresince (31±3 gün) hastalarda semptomatik derin ven trombozu takibi yapıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci haftada ve birinci ayda serum kreatinin, trombosit ve hemoglobin düzeyleri ölçüldü. Yara iyileşme süreleri ve iyileşme komplikasyonları ve profilaksi süresince görülen majör-minör kanamalar kaydedildi.
Bulgular: Takipler süresince hiçbir hastada semptomatik derin ven trombozu veya semptomatik pulmoner emboli saptanmadı. Hastaların ikisinde (%4.6) yara iyileşmesi gecikmesi, dördünde (%9.3) minör ekimoz gelişti. Hiçbir hastada majör kanama görülmedi.
Sonuç: Fondaparinuksun uzun süreli kullanımına bağlı olarak majör kanama komplikasyonu gözlenmedi. Ancak fondaparinuks preparatının uzun süreli kullanımda etkilerini ortaya koymak için daha geniş ve kontrol grubu ile yapılan çalışmalara gereksinim vardır.