Sezgin Sarban1, Hasan Tabur2, Füsun Baba3, U. Erdem Işıkan4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Gaziantep State Hospital, Gaziantep, Turkey
3Department of Pathology, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

Keywords: Eklem kıkırdağı, tam kat defektler, trombosit türevli büyüme faktörü.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada lokal trombosit türevli büyüme faktörü (TTBF) uygulamasının tam kat eklem kıkırdağının osteokondral defektlerinin tamirinde potansiyel kullanımı ve histolojik etkileri bir hayvan modelinde araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada ortalama ağırlığı 2500 g (dağılım, 1 600 g-3000 g) olan a dölesan 18 h aftalık 2 4 Yeni Zelanda Beyaz tavşanı kullanıldı. Tavşanlar kontrol grubu (grup A) ve iki deneysel grup (grup B ve C) olmak üzere randomize olarak üç gruba (n=8) ayrıldı. Sağ diz medial femoral kondillerin yük taşıyan alanında tam kat silindirik defektler (3.5 mm eninde, 4 mm derinliğinde) oluşturuldu. Grup A’da defekt boş bırakıldı. Grup B’de defekt kollajen süngerle dolduruldu. Grup C’de defekt TTBF emdirilmiş kollajen süngerle dolduruldu. Tüm tavşanlar 12 hafta takip edildi. Sağ diz medial femoral kondiller makroskopik ve histolojik analizler için kullanıldı.
Bulgular: Grup C’de makroskopik düzeyde 12 haftada tamir dokusu bitişik normal kıkırdağa benzerdi. Grup C’de tamir dokusunun yüzeyi grup A ve B’ye göre daha düz ve düzenliydi. Grup C’de defektlerin toplam histolojik skoru grup A ve B’ye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyiydi (p<0.05). Grup C’de matriks boyaması ve kollajen tip 2’ye ait immün boyama normal kıkırdağa benzer bir doku yapısının göstergesi olarak diğer gruplara göre daha kuvvetliydi.
Sonuç: Trombosit türevli büyüme faktörü hayvan modelinde tam kat eklem kıkırdağı defektlerinin tamirini uyarabilir. Dolayısıyla, bu çalışma TTBF’nin tam kat osteokondral defektlerde potansiyel kullanımına işaret etmektedir.