Güzelali Özdemir1, Sinan Zehir1, Buket Özdemir2, Serkan Sipahioğlu3, Utku Severge2

1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye;
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Keywords: Deltoid kas; ekinokokus granülozus; omuz.

Abstract

Kist hidatik dünyanın birçok ülkesinde endemik olarak görülmektedir. Echinococcus granolosus’un neden olduğu kistler en sık karaciğere ve ikinci sıklıkla akciğere yerleşir. Karaciğer ve akciğer tutulumu olmadan primer olarak iskelet sisteminde kist nadiren görülmektedir. Tedavide cerrahi rezeksiyon uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası antihelmintik tedavi verilmektedir. Bu yazıda 29 yaşında bir kadın hastada kist hidatiğin çok nadir görüldüğü omuzda, cilt altından başlayıp deltoid kasa uzanan kist hidatik olgusu sunuldu. Olgu, cerrahi rezeksiyon ve sonrasında uygulanan antihelmintik ilaçlar ile tedavi edildi.