Mert Çiftdemir1, Cem Çopuroğlu1, Mert Özcan1, Leyla Çavdar2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Neurology, Of State Hospital, Trabzon, Turkey

Keywords: Tarım isçileri hastalıkları; karpal tünel sendromu; sinir basısı sendromları; cerrahi uygulamalar, küçük; çay.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada elle yapılan çay tarımına bağlı karpal tünel sendromunun (KTS) fizyopatolojik ve cerrahi boyutu, sinir ileti çalışmaları ve klinik skorlama sistemleri kullanarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Şiddetli KTS nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 56 tarım işçisinin klinik ve nörofizyolojik skorları ile klinik ve mesleki değişkenleri; Boston anketi, İtalyan KTS çalışma grubunun modifiye kriterleri ve İtalyan KTS çalışma grubunun modifiye nörofizyolojik evreleme sistemi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların klinik evreleri, yaşları, toplam çalışma süreleri ile semptomların süresi arasında anlamlı istatistiksel ilişki bulundu. Hastalardaki KTS’nin nörofizyolojik evreleri ve semptomların süresi ile cerrahi tedavi öncesi ve sonrasında fonksiyonel sonuçlar arasında da anlamlı bir istatistiksel ilişki saptandı.
Sonuç: Elle yapılan çay tarımının mesleğe bağlı KTS gelişimi için mesleki bir risk faktörü olabileceği düşünüldü. Bu alanda çalışan isçilerde KTS’nin cerrahi tedavisi ile tatminkar sonuçlar elde edildi.