Yunus Atıcı1, Onat Üzümcügil2, Merter Yalçınkaya3, Ayşegül Atıcı4, Yavuz Selim Kabukçuoğlu1, Yusuf Öztürkmen2

1Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Horasan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Ayak bileği; iki taraflı; bimalleoler kırık; gebelik.

Abstract

Ayak bileği kırıkları, iskelet travmaları sonrası oluşan tüm kırıklar içerisinde giderek artan sıklıkta görülmektedir. Tüm ayak bileği kırıklarının yaklaşık %25’ini bimalleoler kırıklar oluşturmaktadır. İki taraflı travmatik bimalleoller ayak bileği kırığı ise çok nadir görülen bir durumdur. Bu tablo içerisinde aynı zamanda sezaryen doğum ile müdahale edilmiş gebelik durumunun olması, olguyu özellikle venöz tromboembolizm ve ölümcül pulmoner emboli yönünden daha da komplike hale getirmektedir. Bu yazıda, sekiz aylık gebelik öyküsü bulunan ve araç içi trafik kazası sonucu iki taraflı bimalleoler ayak bileği kırığı olan 25 yaşındaki kadın olgu sunuldu ve uygulanan cerrahi tedavi sonrası elde edilen klinik ve radyolojik sonuçlar literatür ışığında tartışıldı.