István Flóris, Tamás Bodzay, Zsolt Vendégh, Balázs Gloviczki, Péter Balázs

Péterfy Hospital and Trauma Centre, Budapest, Hungary

Keywords: A setabulum k ırığı; a rtroplasti; f emur b aşı n ekrozu; sekonder posttravmatik osteoartrit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada asetabulum kırıklarına bağlı gelişen posttravmatik osteoartrit veya femur başı nekrozunda uygulanan total kalça replasmanının kısa dönem sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Beş yıllık dönemde 25 erkek ve 14 kadın hastada asetabulum kırığına bağlı 39 artroplasti gerçekleştirildi. Hastaların ortalama yaşı, cerrahi sırasında 45 idi (dağılım, 25-73 yıl). Yirmi dokuz hastaya çimentolu komponent, 10 hastaya ise çimentosuz komponent yerleştirildi. Sekiz hastada farklı derecelerde asetabuler deformiteleri nedeniyle kemik replasmanı gerekti. Altı hastada asetabuluma soket takıldı.
Bulgular: Harris kalça skoru’na (HKS) göre değerlendirme yapıldı. Ortalama HKS skoru, artroplasti öncesinde ortalama 42; artroplasti sonrasında ise 81 idi. İki hasta enfeksiyon nedeniyle yeniden ameliyat edildi. Üç hastada protez yerinden çıktı, bir hastada derin ven trombozu gelişti ve bir hastada ameliyat sonrasında siyatik sinir lezyonu görüldü.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, komponent tipinin seçiminin asetabulum kırığına sekonder kemik deformitesine bağlı olduğunu göstermektedir. Dejeneratif kalça hastalıklarında uygulanan artroplastilere kıyasla, cerrahi girişimler teknik olarak daha güç olmakla birlikte, daha uzun zaman alır, ameliyat sonrası komplikasyon oranı daha yüksektir ve rehabilitasyon süresi daha uzundur.