Gökçen Kerimoğlu1, Esin Yuluğ2, Servet Kerimoğlu3, Atilla Çıtlak4

1Department of Histology and Embryology, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey;
4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Giresun University, Giresun, Turkey

Keywords: Kırık iyileşmesi; leptin; sıçan; tibia kırığı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada leptinin kırık iyileşmesi üzerine olabilecek muhtemel etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Kasım 2009 - Mayıs 2010 tarihleri arasında ortalama yaşları 16 hafta ve ortalama vücut ağırlıkları 323 g (dağılım; 295-352 g) olan 54 Sprague Dawley erkek sıçan çalışmaya alındı ve rastgele eşit üç gruba ayrıldı. Bütün sıçanlarda standart tibia kırığı oluşturuldu. Grup 1’e 0.5 ml serum fizyolojik, grup 2’ye 0.1 µg/kg leptin 0.5 ml serum fizyolojik, ve grup 3’e ise 0.3 µg/kg leptin 0.5 ml serum fizyolojik içinde olacak şekilde 14 gün boyunca intraperitoneal olarak uygulandı. Her bir grup da kendi içerisinde ikinci, üçüncü ve beşinci haftalarda değerlendirilmek için altışar sıçandan oluşan üçer alt gruba ayrıldı.
Bulgular: Radyolojik değerlendirme sonucunda yalnızca beşinci haftada grup 3’ün kırık iyileşmesi, grup 1’e kıyasla, daha iyiydi (p=0.014). Histolojik değerlendirmede üçüncü haftada grup 3’ün kırık iyileşmesi, grup 1’e kıyasla, daha iyiydi (p=0.011). Beşinci haftada ise hem grup 2, hem de grup 3, grup 1’e kıyasla, daha iyi kırık iyileşmesine sahipti (sırasıyla, p=0.006, p=0.002). Grup 2 ve 3 arasında beşinci haftada kırık iyileşmesi açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0.176).
Sonuç: Leptin sıçan tibia kırık iyileşmesi üzerine doza bağımlı olarak olumlu etkiye sahiptir.