Mehmet Kapıcıoğlu1, Tunay Erden2, Muzaffer Ağır1, Fatih Küçükdurmaz3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Batman State Hospital, Batman, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Marmara University, Istanbul, Turkey

Keywords: Kırık, pediatrik dirsek, akıllı telefon, suprakondiler kırık, WhatsApp.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda travmatik dirsek kırıklarının X-ray görüntülerinin radyolojik değerlendirmesinde WhatsApp uygulamasının güvenilirliği, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ekranında gerçek boyutlu görüntüler ile kıyaslanarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Kasım 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında, dirsek travması olan 90 pediatrik hastanın (53 erkek, 37 kadın; ort. yaş 6.2 yıl; dağılım, 2-10 yıl) X-ray görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Görüntüler alındıktan sonra iPhone 7S akıllı telefondan WhatsApp anlık mesaj uygulaması ile üç ortopedi uzmanına iletildi. Gözlemcilerden her olgu için kişisel akıllı telefonları üzerinden tanı ve sınıflandırma istendi. Üç gözlemci, görüntüleri yedi gün arayla bağımsız olarak yeniden değerlendirdi. Bir haftalık aralıktan sonra, PACS kullanılarak yeniden değerlendirme yapıldı. Gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirlik, Cohen Kappa istatistiklerine göre hesaplandı.
Bulgular: Klinisyenler tarafından WhatsApp kullanılarak yapılan birinci ve ikinci değerlendirmeler arasında iyi düzeyde uyum izlendi (k=0.74). Gözlemci içi güvenilirlik çok iyi (k=0.8), orta (k=0.55) ve iyi düzeydeydi (k=0.67). Gruplar arasında gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirlik açısından anlamlı bir fark bulunamadı.
Sonuç: Acil şartlarda danışma amaçlı WhatsApp kullanımı güvenilir bir yöntemdir. WhatsApp kullanımı acil başvurularda tıbbi değerlendirmenin etkinliğini artırabilir ve bekleme süresini kısaltabilir; ancak, bu yöntem doğrudan bilgisayar tabanlı PACS ile görüntüleri değerlendirmenin yerini alamaz.