O. Şahap Atik, Akif M. Öztürk, Cemalettin Kunat, Mehmet Çetinkaya, Yiğit Kaptan

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Atipik femur kırığı; kırık iyileşmesi; uzun süreli alendronat tedavisi.

Abstract

Osteoporoz, toplumun ekonomik durumunda ve hastaların yaşam kalitesinde olumsuz etki yaratabilen önemli bir sağlık sorunudur. Uzun süreli alendronat kullanımı, kırığa yatkınlığı ve geç kaynama riskini artırabilir. Bu yazıda uzun süredir alendronat almakta olan ve atipik femur kırıklarının cerrahi tedaviye ek olarak kalsiyum, D vitamini desteği ve alendronat alımının durdurulması ile iyileşen iki hasta bildirildi.