İrfan Güngör1, Akın Yılmaz2, Mehmet Ergün3, Akif Öztürk4, Kadir Kaya1

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Medical Biology and Genetics, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Medical Genetics, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Yeditepe University, Ankara, Turkey

Keywords: Apoptoz; bupivakain; kondrosit; hiyalüronik asit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, bupivakainin kültüre edilmiş sıçan kondrositleri üzerindeki apoptotik etkisine zaman ve doza bağlı olarak hiyalüronik asitin anti-apoptotik etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Sıçan kondrositleri, 7.69 µM, 76.9 µM ve 384.5 µM bupivakain ile 50 µg/ml hiyalüronik asit konsantrasyonları ile altı, 24 ve 48 saatlik sürelerde uygulandı. Tedavi süresi sonunda hücreler akridin turuncusu karışımı ve etidium bromid ile boyandı. Apoptoz floresan mikroskobu ile değerlendirildi.
Bulgular: Kondrositlerde özellikle 7.69 µM ve 76.9 µM konsantrasyonlarında hyalüronik asitin bupivakanin toksik etkisine karşı anlamlı bir koruyucu etki gösterdiği gözlendi. Ayrıca altı ve 24. saatte 7.69 µM ve 76.9 µM bupivakain dozlarında maruziyet süresi açısından anlamlı bir koruyucu etki tespit edildi.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, hiyalüronik asidin bupivakainin kondrotoksik özelliğine karşı zaman ve doza bağımlı bir şekilde koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir.