Tolgahan Kuru1, Fuat Akpınar2, Cengiz Işık3, Recai Özkılıç4, Serdar İpek5, İbrahim Mutlu6, Hasan Kızılay7

1Department of Orthopedics and Traumatology, Onsekiz Mart University Medical Faculty, Çanakkale, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medeniyet University Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Bolu, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Turkey
6Department of Biomedical Engineering, Kocaeli University Technology Faculty, Kocaeli, Turkey
7Department of Orthopedics and Traumatology, Gerede State Hospital, Bolu, Turkey

Keywords: Bikortikal vida, biyomekanik, medial malleolar kırık, gergi bandı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, transvers medial malleolar kırıklarının sabitlenmesinde yeni kullanışlı bir gergi bandının biyomekanik özellikleri malleolar vida, bikortikal vida ve geleneksel gergi bandı ile karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 20 Kirschner teli, beş serklaj teli, altı çift delikli U pin, altı kortikal vida, altı malleolar vida, üç malleolar klemp ve bir osteotomi seti kullanıldı. İki yaşında sığırların toplam 24 tibiası elde edilerek yumuşak dokudan sıyrıldı. Her tibia elektrikli bir testere ile tibiotalar eklem yüzeyinin 15 cm proksimalinde kesildi ve proksimal tibia bölümleri atıldı. Medial malleolus üzerinde osteotom ile transvers bir kırık hattı oluşturuldu. Tibialar her grupta altı tibia olmak üzere dört gruba ayrıldı. Distal tibia medial malleolar transvers fragmanları floroskopi kılavuzluğunda malleolar vida, bikortikal vida, geleneksel gergi bandı ve yeni kullanışlı gergi bandı ile sabitlendi.
Bulgular: Hem transvers hem de aksiyel kuvvet uygulamasında, yeni kullanışlı gergi bandı katastrofik hasar kuvveti açısından daha yüksek kuvvetlere direnç göstermiş olup bikortikal vida, malleolar vida ve geleneksel gergi bandına kıyasla daha dirençliydi. Ancak aksiyel ve transvers kesitlere uygulanan kuvvetlerin 2 mm deplasman kuvveti açısından yeni kullanışlı gergi bandı ve diğer üç implant arasında farklılık saptanmadı.
Sonuç: Yeni kullanışlı gergi bandı diğer implantlarla biyomekanik olarak karşılaştırıldığında daha başarılı görünmektedir.