Şenol Bekmez1, Mehmet Ayvaz2, M. Uğur Mermerkaya3, A. Mazhar Tokgozoglu2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Sami Ulus Training and Research Hospital Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Bozok University, Yozgat, Turkey

Keywords: Artroplasti; kalça; enfeksiyon; pelvik tümörler; tekrar ameliyat; replasman.

Abstract

Özellikle genç ve fonksiyonel açıdan aktif kişilerde pelvik tümörlerin periasetabüler rezeksiyonları sırasında meydana gelen defektlerin rekonstrüksiyonu gereklidir. Allogreft rekonstrüksiyonu normal pelvik anatominin restorasyonunda iyi fonksiyonel sonuçlar sağlar. Yirmi dört yaşında erkek hasta pelvik kondrosarkom nedeniyle periasetabüler rezeksiyon sonrası allogreft-protez kompoziti ile rekonstrükte edildi. Dört yıl sonra, septik yetmezlik nedeniyle özel yapım pelvis protezi ile iki basamaklı revizyon uygulandı. İki yıllık takip sonunda başarılı radyografik ve fonksiyonel sonuçlar elde edildi. Sonuç olarak, periasetabüler rezeksiyon sonrası allogreft ile yapılan rekonstrüksiyonun septik başarısızlığı durumunda, özel yapım pelvik protez ile iki aşamalı revizyonu tatmin edici bir seçenek olarak öneriyoruz.