Baran Sarıkaya1, Baybars Ataoğlu2, Erdinç Esen2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Kazan State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Obturator herni; total kalça artroplastisi; koksartroz

Abstract

Obturator herni nadir görülen ve sıklıkla kadınları ve yaşlı nüfusu etkileyen bir hastalıktır. Klinik olarak genellikle kalça bölgesinde ağrıyla karakterizedir ve şüphe edilmedikçe tanısı zor konulur. Kalça ağrısı ve ortopedik cerrahi nedenlerinden birisi de koksartrozdur. Hasta cerrahi öncesi radyografik ve klinik olarak ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Ameliyat öncesi yapılan klinik muayeneler ve radyografik bulgular koksartroz nedeniyle uygulanan ortopedik ameliyat endikasyonunu desteklese de mevcut hastalığa eşlik edebilecek başka patolojilerin olabileceği unutulmamalıdır. Bu yazıda koksartroz nedeniyle total kalça artroplastisi uygulanan 65 yaşında bir kadın hastada rastlantısal olarak saptanan obturator herni sunuldu.