Mehmet Emre Baki1, Alper Timurkaynak1, Hafız Aydın1, Celal Baki2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology Retired Professor, Medical Faculty of Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey

Keywords: Gelişimsel kalça displazisi; metal-metal kalça protezi; total kalça artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada gelişimsel kalça displazisine (GKD) bağlı kalça osteoartriti için metal-metal displazi cup total kalça artroplastisinin (TKA) klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2009 - Ekim 2011 tarihleri arasında GKD’ye bağlı kalça osteoartriti olan 22 hastanın (2 erkek, 20 kadın; ort. yaş 43 yıl; dağılım 25-63 yıl) 27 kalçasına (7 Crowe tip II, 9 Crowe tip III, 11 Crowe tip IV) TKA uygulandı. Tüm hastalar klinik ve radyolojik olarak incelendi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 34.2 ay idi (dağılım 24-53 ay). Ameliyat öncesi ortalama Harris kalça skoru (HKS) 43 iken (dağılım 30-72 puan) son takipte 92 idi (dağılım 87-98 puan). İki hastada ameliyat sonrası siyatik sinir arazı gelişti. Bir hastada ameliyattan bir yıl sonra tekrarlayan çıkık meydana geldi. Ortalama cup inklinasyonu 46.5° idi (dağılım 42°-51°). Sekiz hastada heterotopik osifikasyon meydana geldi. Hiçbir hastanın asetabüler ve femoral komponenti anlamlı şekilde yer değiştirmedi veya çökmedi. Hiçbir implant revize edilmedi.
Sonuç: Gelişimsel kalça displazisinde displazi cup TKA’nın erken dönem klinik ve radyolojik sonuçları tatmin edicidir.