Kenji Onuma, Ryosuke Shintani, Hisako Fujimaki, Koji Sukegawa, Tomonori Kenmoku, Kentaro Uchida, Naonobu Takahira, Masashi Takaso

Department of Orthopaedic Surgery, Kitasato University School of Medicine, Kanagawa, Japan

Keywords: Romatoid artrit; total el bileği füzyonu; el bileği füzyon çubuğu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada el bileği füzyon çubuğu (EBFÇ) kullanılan el bileği füzyonunun kısa vadeli cerrahi sonucu retrospektif olarak incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Dört kadın hastanın (ort. yaş 56 yıl; dağılım 51-62 yıl) ileri dönem Larsen IV veya V romatoid artritli altı el bileğine EBFÇ kullanılarak total el bileği füzyonu uygulandı. Klinik sonuç, ağrı memnuniyet düzeyi sayısal değerlendirme skalası ile değerlendirildi. Kemik füzyonu, palmar subluksasyon ve ulnar deviasyonun düzelmesi, çubuk eğilme açısı, el bileği füzyonu açısı ve komplikasyonlar radyografiler ile değerlendirildi.
Bulgular: Radyokarpal eklemin kemik füzyonu ile tüm el bileklerinde ağrısız el bileği stabilitesi sağlandı. Tüm hastalarda hem palmar subluksasyon hem ulnar deviasyon düzeltildi. İki radyografik komplikasyon gözlemlendi: bir hastada çubuk kırığı ve bir başka hastada proksimal metakarpal kemikte radyolusent bir çizgi. Her iki komplikasyon üçüncü karpometakarpal eklemin instabilitesinden kaynaklanmış olabilir, fakat hiçbiri klinik sonucu etkilemedi. Son gözlemde, el bileği füzyonu açısı çubuk eğilme açısından küçüktü.
Sonuç: El Bileği Füzyon Çubuğu kullanılan el bileği füzyonu, el bileğinin ileri dönem romatoid artritinin tedavisi için bir seçenektir. Deneyimlerimize göre, üçüncü karpometakarpal eklemin stabilitesi cerrahiden önce değerlendirilmeli ve gerekirse bu ekleme füzyon yapılmalıdır. Dorsal el bileği füzyon plağı olan olgunun aksine, intramedüller çubuğun eğilme açısı doğrudan el bileği füzyonu açısını oluşturmaz.