Doğan Bek, Tolga Ege, Yusuf Erdem, Servet Tunay

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Artroskopi; kıkırdak; komplikasyon; eklem instabilitesi; omuz; dikiş kancası.

Abstract

Günümüzde omuz instabilitesinin cerrahi tedavisinde, dikiş kancası kullanılarak yapılan artroskopik yöntemler açık cerrahilere kıyasla daha yaygındır. Bununla birlikte, kullanılan metal dikiş kancasına bağlı çeşitli komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu komplikasyonların en önemlilerinden biri, dikiş kancasının kemiğe sığ yerleştirilmesi sonucu oluşan kıkırdak kaybıdır. Bu yazıda, ucu açığa çıkmış metalik dikiş kancalarına bağlı olarak bir hastada total omuz artroplastisi gerektirecek derecede humerus başında ciddi kıkırdak kaybı gelişen üç olgu sunuldu. Sonuç olarak, cerrahi sırasında dikiş kancalarının uygun pozisyon ve derinlikte yerleştirilmesi gereklidir. Şüpheli durumlarda ciddi kıkırdak kaybını önlemek için mutlaka çıkarılmaları veya yivsiz kancalar kullanılıyor ise çakıcı ve impaktör kullanılarak glenoid içerisinde daha derine yerleştirilmeleri gereklidir.