Mehmet Çetinkaya1, Ulunay Kanatlı2, Muhammet Baybars Ataoğlu2, Mustafa Özer3, Tacettin Ayanoğlu2, Selçuk Bölükbaşı2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Medical School, Konya, Turkey

Keywords: Artroskopi, rotator manşet yırtığı, omuz, subskapularis.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, subskapularis parsiyel yırtıklarının kakül işareti tanımlandı ve bu işaret ile hava yastığı işaretinin insidansları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında omuz artroskopisi uygulanan hastalar arasından izole subskapularis yırtığı veya izole supraspinatus yırtığı tanısı konulan 120 hasta (39 erkek, 81 kadın; ort. yaş 51.3 yıl; dağılım, 25-79 yıl) subskapularis yırtığı (grup 1), tam kat supraspinatus yırtığı (grup 2), bursal yüz supraspinatus yırtığı (grup 3) ve eklem yüzü supraspinatus yırtığı (grup 4) grubu olmak üzere 30’ar hastalık dört gruba ayrıldı. Tüm hastaların ameliyatının video kaydı vardı. Biseps tendonunun uzun başı (BTUB)’nın bütünlüğü, subskapularis yırtığının Lafosse sınıflandırması ve kakül ve hava yastığı işaretlerinin insidansı değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1’de hava yastığı işaretinin insidansı %10, kakül işaretininki %60 idi. Kakül işareti grup 1’de diğer gruplardan (olasılık oranı %95 güven aralığında 10.46: 3.9-27.8) ve hava yastığı işaretinden anlamlı olarak daha sıktı (p<0.001). Biseps tendonunun uzun başı bu grupta çoğunlukla patolojikti ve bu da istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Grup 1’de kakül işareti insidansı her BTUB patolojisinde ve Lafosse alt gruplarında benzerdi.
Sonuç: Bu çalışmada tanımlanan kakül işareti parsiyel subskapularis tendonu yırtıklarında güçlü gözlemciler arası ve gözlemciler içi tutarlılıkla anlamlı olarak sık (%60) iken hava yastığı işareti nadirdi (%10). BTUB’nin bozuklukları subskapularis yırtıklarıyla güçlü bir şekilde ilişkiliydi fakat kakül işareti BTUB’nin durumunun veya Lafosse sınıflandırmasına göre parsiyel subskapularis tendon yırtığı tipinin bir göstergesi değildi.