Ahmet Adnan Karaarslan1, Hakan Aycan1, Aslan Mayda1, Fatih Ertem2, Erhan Sesli1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Şifa University, İzmir, Turkey
2Department of Biomechanics, Dokuz Eylül University Institute of Health Science, İzmir, Turkey

Keywords: Femoral çivi; femur kırıkları; kırık kaynaması; kırık hattı distraksiyonu; kırık hattı rotasyonu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hangi intramedüller çivinin biyomekanik olarak kırık hattı rotasyonel stabilitesini sağlamada daha iyi olduğu araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 30 kompozit femur kullanıldı. On kilitli çivi, 10 kompresyon çivisi ve 10 Mehmet tüp kompresyonlu anti-rotasyon çivisi uygulanarak düz zeminde yürürken ve merdiven inerken rotasyon torklarını taklit eden 10 Nm eksternal ile 6 Nm internal torklar ve 6 Nm eksternal ile 6 Nm internal torklar arasındaki kırık hattı rotasyonel ark yer değiştirmeleri analiz edildi.
Bulgular: 10 Nm eksternal rotasyon ve 6 Nm internal rotasyon torkları arası maksimum kırık hattı rotasyonel ark yer değiştirmesi 7 Nm tork anahtarı ile sıkılmış Mehmet çivisinde ortalama 1.64 mm idi. Bu değer kilitli çividen %309 (6.72 mm) (p=0.000), 2.5 Nm tork anahtarı ile sıkılmış kompresyon çivisinden %201 (5.42 mm) (p=0.000) ve 7 Nm tork anahtarı ile sıkılmış kompresyon çivisinden %26 (1.92 mm) daha düşüktü (p>0.05).
Sonuç: Kilit vida ile delik arası hareket azlığı, kilit vida deformasyonu olmadan kırık hattında daha fazla kompresyon olması ve proksimale çivi migrasyonu olmaması özellikleri ile aksiyel olarak stabil transvers ve kısa oblik femur kırıklarında Mehmet çivisi diğer intramedüller çivilere göre daha üstündür.