Nurzat Elmalı1, Zeki Taşdemir2, Fevzi Sağlam2, Deniz Gülabi2, Özgür Baysal2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: İki taraflı omuz çıkığı; kilitli çıkık; tedavi.

Abstract

İki taraflı eş zamanlı kilitli arkaya omuz çıkığı oldukça nadirdir. Bu yazıda grand mal tipi epilepsi nöbetinden sonra her iki humerus başının anteromedial yüzeyinde büyük impresyon kırığı ile birlikte redükte edilemeyen iki taraflı arkaya kilitli omuz çıkığı gelişen 59 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografide sağ tarafta artiküler yüzeyin %40’ından fazla, sol tarafta %30 oranında defekt saptandı. Hastaya tek seansta sağ tarafına femur başı osteokondral allogrefti ile ve kendisine tutunan subskapularis tendon ile birlikte osteotomize edilen tüberkulum minus’un defekt içerisine transferi (modifiye McLaughlin tekniği) uygulandı. On dört aylık izlemde hasta ağrısız, omuz eklemi stabil ve fonksiyonları tatminkar idi.