Baybars Ataoğlu, Ahmet Yiğit Kaptan, Toygun Kağan Eren, Ali Ekber Yapar, Ahmet Fırat Berkay

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Atipik kırık; titanyum elastik çivi; zoledronik asit.

Abstract

Altmış sekiz yaşında bir kadın hasta altı aydır devam eden ve son iki aydır artan sağ ön uyluk ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın travma öyküsü yoktu. Hasta 15 yıldır osteoporoz nedeniyle takip ediliyor, kendisine 10 yıldır alendronat ve ibandronat tedavisi uygulanıyordu. Hastaya son üç yılda, yılda bir kez zolendronat enjeksiyonu yapılmıştı. Ağrısı yürürken artmaktaydı. Fiziksel muayenede sağ uyluğunda ağrı olduğu tespit edildi. Radyogramda subtrokanterik bölgede lateral kortekste kalınlaşma olduğu görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede de aynı bölgede kalınlaşma ve ödem olduğu görüldü. Bu görüntüler sağ femoral subtrokanterik bölgede atipik kırık ile ilişkiliydi. Çift enerjili X-ışın absorbsiyometri T skorunun lumbar bölgede –3.3, femur boynunda –2.5 olduğunu ortaya koydu. Zolendronat tedavisine son verildi. Titanyum elastik çiviler ile profilaktik cerrahi tespit uygulandı.