Murat Celal Sözbilen1, Hüseyin Günay1, Funda Atamaz Çalış2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey

Keywords: Escobar sendromu; femoral osteotomi; multiple pterygium sendromu; rehabilitasyon.

Abstract

Escobar (multiple pterygium) sendromu progresif ve oldukça nadir görülen bir sendromdur. Genellikle servikal, antekübital ve popliteal bölgede multiple pterygiumlar ile karakterize edilir. Bu yazıda, 14 yaşında multiple pterygium ve iki taraflı diz kontraktürleri olan Escobar sendromlu geç dönem bir olgunun tedavi yönetimi sunuldu. Bu olgunun tedavisi Ortopedi Anabilim Dalı ve Fizik Tedavi Anabilim Dalı bölümlerinin işbirliği ile yürütüldü. Hastanın tedavisi sırasıyla, yumuşak doku işlemi, femoral rekurvatum osteotomisi ve üçlü artrodez olmak üzere üç aşamada yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, bir yıl boyunca yoğun fizik tedavi uygulandı. Uygulanan ameliyatlar ve fizik tedavi sonucunda, yeterli kas gücü sağlandı.