Erdem Aras Sezgin1, Imre Szerb2, Zoltán Tóth3, László Hangody2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
3Department of Urology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

Keywords: Deformite, instabilite, osteotomi, patellar, pediatrik, fizis arresti.

Abstract

İskelet gelişimi tamamlanmamış hastalarda patellar instabiliteye yaklaşırken olası fizis hasarı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıda, pediatrik tibial tüberkül ventromedializasyonunu takiben gelişen; genu rekurvatum, genu valgum ve patella baja’dan oluşan bir kombine diz deformitesi olgusu sunuldu. Hasta ilk başvurusunda 22 yaşında olan bir kadın idi. Kıkırdağın sağlıklı olduğu doğrulandıktan sonra deformite tek bir supratüberküler posteriyor ve medial temelli proksimal tibial kapalı kama osteotomisi ile düzeltildi. Yedinci yıl kontrolünde hastanın ağrısı yoktu, fonksiyonel açıdan memnundu ve radyografik değerlendirme düzgün dizilim gösterdi. Bu olgu patellar instabilite tedavisi sırasında fizis hasarı gelişirse karşılaşılacak zorlukları ve kombine genu rekurvatum, genu valgum ve patella baja deformitelerini tedavi eden tek bir iyi planlanmış supratüberküler proksimal tibial osteotominin etkililiğini, kullanımının yaygınlaşması için anatomik ve klinik çalışmalara gerek olsa da göstermektedir.