Cengiz Aldemir, Fatih Duygun

Department of Orthopedics and Traumatology, Sağlık Bilimleri University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Keywords: Distal radius kırığı; floroskopi, volar anatomik plak.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada distal radius volar plak uygulamasında minimum floroskopi kullanılarak eklem içi vida penetrasyonundan kaçınmanın ve böylece cerrahi ekibin radyasyona maruz kalma riskinin minimuma indirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Haziran 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında instabil distal radius kırığı olan 50 hastada (22 erkek, 28 kadın; ort. yaş 43.52 yıl; dağılım 18-76 yıl) kırık redüksiyonunu takiben distal vida ile volar plak uygulaması minimum floroskopi kullanımı ile gerçekleştirildi. Özel tasarlanmış volar anatomik plak lunat fossanın fasetinin ucundan proksimale doğru 3 mm mesafe oluşturularak uygulandı.
Bulgular: Vida yataklarına özel açı verilerek tasarlanmış plak ile tarif edilen cerrahi tekniğe dikkat ederek ve minimum düzeyde floroskopi kullanarak yaptığımız plakvida uygulamalarında eklem içi vida komplikasyonu ile karşılaşılmadı. Ameliyat sırasında floroskopi minimum düzeyde uygulandı ve eklem içi vida kullanımını düşündürecek herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ameliyat sırasında ve sonrasında el bileği hareketlerinde kısıtlılık, takılma ya da sürtünme bulgularına rastlanmadı.
Sonuç: Volar plak ve distal kilit vida yatağı tasarımındaki iyileştirmeler ile eklem içi vida komplikasyonları olasılığını ve erken dönem tekrar cerrahi düzeltme ihtiyacını ortadan kaldırmak ve cerrahi ekibin radyasyona maruz kalma riskini minimuma indirmek mümkündür.