Mehmet Ağırman1, Adnan Kara2, Oğuz Durmuş1, İlknur Saral1, Engin Çakar1

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

Keywords: Karpal tünel sendromu; el gücü; kas gücü dinamometresi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada orta veya ağır karpal tünel sendromu (KTS) hastalarında el bileğinin fleksiyon, ekstansiyon, supinasyon, pronasyon, radial ve ulnar deviyasyon kas gücünün izokinetik özellikleri araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2016-Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada orta veya ağır KTS olan 13 hasta (23 el) (2 erkek, 11 kadın; ort. yaş 45 yıl; dağılım 29-60 yıl) ile altı sağlıklı kontrol deneği (12 el) (2 erkek, 4 kadın; ort. yaş 41 yıl; dağılım 27-63 yıl) karşılaştırıldı. El bileği f leksiyon, ekstansiyon, supinasyon, pronasyon, radial ve ulnar deviasyon kas gücü izokinetik dinamometre ile 30º/saniye (5 set) açısal hızda ölçüldü. Kavrama gücü el dinamometresi ile (kilogram) ölçüldü. Klinik değerlendirme için Boston Anketi kullanıldı.
Bulgular: Karpal tünel sendromu hastalarında kavrama gücü (p=0.003); el bileği fleksiyonu 30º/saniye (p=0.014); ekstansiyonu 30º/saniye (p=0.016) ve ulnar deviasyonu 30º/saniye (p=0.017) kas güçleri kontrol grubuna göre daha düşük idi. Semptom süresine göre yapılan değerlendirme, izokinetik testlerde pronasyon 30º/saniye (p=0.039, r= -0.432) ve ulnar deviasyon 30º/saniye (p=0.034, r=0.443) dışında KTS hastalarında anlamlı ilişki göstermedi. Boston Anketi, kavrama gücü ve izokinetik test sonuçları arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç: El bileği kas gücünün izokinetik dinamometreler ile sayısal olarak ölçülmesi KTS hastalarının konservatif egzersiz tedavileri ve motor değerlendirmelerinde faydalıdır.