Mehmet Ali Tokgöz, Ali Turgay Çavuşoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Tarık Elma, Abdurrahman Vural

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Doğuştan patella çıkığı; tırnak-patella sendromu; ihmal edilmiş hastalıklar.

Abstract

Doğuştan patella çıkığı, ekstansör mekanizmada işlev bozukluğu ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Doğuştan patella çıkığı sıklıkla genetik bozukluğu olan çocuklarda gelişmekle birlikte, nadir de olsa tamamen sağlıklı çocuklarda da gelişebilir. Bu yazıda; yürüme bozukluğu, sık düşme ve alt ekstremitede kas güçsüzlüğü yakınmaları ile kliniğimize başvuran 16 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Yürüme esnasında yakınması olmayan hasta koşarken ve merdiven inip çıkarken zorlanıyordu. Diz eklem hareket açıklığının tamamen ağrısız olduğu görüldü ve kuadriseps kası gücü 3/5 olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sonuçları değerlendirildiğinde, patellanın çıkık olduğu görüldü. Manyetik rezonans görüntüleme ekstansör mekanizmanın devamlı olduğunu ama patellar tendonun anatomik yerine tutunmadığını ortaya koydu. Hastanın belirgin ağrı yakınması ve eklem hareket kısıtlılığı olmaması, desteksiz ve cihazsız yürüyebilmesi ve ameliyat olmayı reddetmesi nedeniyle cerrahi tedavi planlanmadı. Tedavi seçimi hastanın tercihine ve ağrı ve işlevsel durumuna dayandırılmalıdır.